Lê khánh huyền

Lê khánh huyền

Ba Đình – Hà Nội

Thông tin cá nhân

Tiểu sử

Hôm nay em nhận được bằng rồi ạ! Thầy dạy rất chuyên nghiệp, giảng dạy rất truyền cảm mọi kiến thức đều rất là thực tế khi thực hành, Em cảm ơn thầy và trung tâm Thái Việt rất nhiều.2